TYPE K,J,R,S,B,RTD
TYPE K, J, R, S, B และ RTD

เทอร์โมคัปเปิล คือโลหะ 2 ชนิดต่างกัน ที่นำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกัน ที่ด้านหนึ่งซึ่ง เป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อ เข้ากับอุปกรณ์ใช้งาน เช่น เครื่องควบคุม อุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เป็นต้น เทอร์โมคัปเปิลถูกแบ่งออกเป็น Type ต่างๆ ตามการจับคู่ของโลหะที่แตกต่างกัน ทำให้มีคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท

GENERAL THERMOCOUPLE SPECIFICATION ( RKC )
TYPE K,J,R,S,B,RTD
TYPE K,J,R,S,B,RTD

SHEATH THERMOCOUPLE
TYPE K,J,R,S,B,RTD

C-A INCONEL600 500 ํC 700 ํC 900 ํC 1000 ํC 1050 ํC 1100 ํC
C-A SUS-316 450 600 700 800 850 900
1-C SUS-316 250 350 450 500 Max. Working Temp.

Written by admin