Featured Image

เตาไฟฟ้า EGO

เตาไฟฟ้า EGO Single-Plate Ring-Cooker เตาไฟฟ้า EGO Single-Plate Ring-Cooker กับสวิทช์ควบคุมหกระดับความร้อน เตาไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติจากหลายห้องปฏิบัติการทดสอบ จากประเทศเยอรมัน มี 2 ขนาด 1,500 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร 2,000 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร การทำงาน การใช้ภาชนะปรุงอาหารที่ถูกต้อง ภาชนะควรมีก้นที่เป็นของแข็งแบนราบ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่างของภาชนะหุงต้ม ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ hotplate การดูแลและบำรุงรักษา การทำความสะอาด ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ สำหรับสิ่งสกปรกทั่วไป เช็ดแล้วทิ้งให้แห้งสนิท เตาไฟฟ้าของคุณจะมีลักษณะเหมือนใหม่