ใช้งานอย่างแพร่หลายในการอบอาหาร ทั้งอาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูป หรือการให้ความร้อนของส่วนผสมต่างๆ

Written by admin