เหมาะกับใช้ในงานอากาศ ลมร้อน, อบอาหาร, อบพืชผลทางการเกษตร ใช้ในท่อดัก ให้ความร้อนสม่ำเสมอ อายุการใช้งานยาวนาน ราคาประหยัด

Written by admin