เทอร์โมคับเปิ้ล
เทอร์โมคับเปิ้ล

ใช้ได้กับงานหลายประเภท เหมาะอย่างยิ่งกับงานวัดอุณหภูมิ พลาสติก, แม่พิมพ์, น้ำ, น้ำมัน, เคมี และ อากาศ คุณสมบัติที่ดีของเทอร์โมคับเปิ้ล คือ ความรวดเร็วในการวัด และมีความแม่นยำสูง

Thermocouples

Thermocouples are used in a variety of application. Thermocouples are temperature sensor of choice primarily in plastic extrusion, injection molding, and blow molding applications. It has good temperature accuracy, suitability over a broad temperature range, relatively, low cost and great versatility of applications. Mostly used Plastic Industry, Industrial Process, Petrochemical, Pharmaceutical, Packaging and Food Processing.

Written by admin