เครื่องเช็คแบตเตอร์รี่
เครื่องเช็คแบตเตอร์รี่ 12V. หน้าจอตัวเลข LCD มีสวิทช์ปรับ Load เช็คแอมป์กระแสไฟแบบเข็ม

Written by admin