เครื่องมือเชื่อมท่อ PVC
เครื่องมือเชื่อมท่อ PVC

  • ใช้ไฟ 220 VAC 1000W
  • จุดเชื่อม DIAMETER 190 MM
  • น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม
  • แข็งแรงเหมาะกับงานเคลื่อนที่ตามหน้างาน

Written by admin