เกจ์วัดรอบ
เกจ์วัดรอบ 4000 รอบ 12V. แบบไดชาร์ท+วัดชั่วโมง LCD ในตัว Veethree (37078) 80 mm.
+ : ไฟบวกหน้าปัด
I : เริ่มนับเวลา
L : แสงสว่างหน้าจอ
W : ไดชาร์จ
– : ลงกราวด์

Written by admin