อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม

ใช้ในงานเกี่ยวกับฮีตเตอร์ทุกชนิด เช่น ฉนวนไฟฟ้าต่างๆ ปลอกสาย, สายไฟทนความร้อน, น้ำยาหล่อลื่นแม่พิมพ์ และขั่วไฟฮีตเตอร์ทุกชนิด

Accessories

we have a lot of accessories to support our cutomers’ needs such as ceramic insulators, hook-up cables, Never-Seez, Heat Seal Tape, Bakelite and Aluminium Connectors.

Written by admin