สวิทช์ความร้อนแบบเตือน
สวิทช์ความร้อนแบบเตือน (Normally open) มีแบบสวิทช์ต่อกันที่ 106 องศา C, 102 องศา C, 96 องศา C

Written by admin