สติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ
สติกเกอร์วัดอุณหภูมิ

  • Non-Reversible Temp
  • มีตั้งแต่ 8 ~ 10 Range เริ่มที่ 40 ~ 260 ํC
  • ราคาเริ่มต้นที่ 10 ชิ้นต่อแพ็ค

Written by admin