สติ๊กเกอร์วัดความชื้น
สติ๊กเกอร์วัดความชื้น

  • Non-reversible RH
  • Range : 10 ~ 30 %, 30 ~ 60 %, 10 ~ 40 %, 10 ~ 60 % and 8 % RH.
  • 125 /Pack

Written by admin